Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor uw kind zorgt, het is een kleinschalige opvang in huiselijke sfeer. Dit kan bij zowel de gastouder, als bij de vraagouder thuis zijn. Doordat er een gastouder een beperkt aantal kinderen opgevangen wordt, kan er meer individuele aandacht gegeven worden.

De breng- en haaltijden zijn flexibel en omdat een gastouder per uur betaald wordt, is het in verhouding vaak voordeliger dan een kinderdagverblijf. 

 

U kunt gebruik maken van gastouderopvang tot uw kind naar de middelbare school gaat.

 

Eisen aan gastouders

Iedereen is gebaat bij kwalitatief goede kinderopvang. Om ook echt veilige opvang te kunnen bieden, dienen gastouders dan ook aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Zo moet de gastouder:

- aangesloten zijn bij een gastouderbureau;

- 18 jaar of ouder zijn;

Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken tijdens de opvang;

vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen, dit geldt ook voor alle meerderjarige huisgenoten;

een relevant diploma voor gastouderopvang hebben.

Maximumaantal kinderen per gastouderopvang

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan: 

- maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;

- maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;

- maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Eisen locatie gastouderopvang

Voor de locatie waar de gastouder kinderen opvangt, gelden inrichtingseisen. Zo moet er een aparte slaapruimte zijn voor kinderen tot 1,5 jaar en moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn. De woning moet rookvrij zijn en er moeten voldoende werkende brandmelders hangen. Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor noodgevallen. 

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Wilt u als ouder in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Dan moet het gastouderbureau en de gastouder zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal opvanguren, het aantal kinderen én het inkomen. 

______________________________________

 _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb